Bejegyzések

Párbeszédben - Miről szól ez a sorozat?

Kép
Párbeszédben - a múzeumi világ szereplői címmel indítottunk öt alkalmas, ingyenes műhelybeszélgetés-sorozatot 2022. október 4-én NKA-támogatással, az MLA (Múzeumok és Látogatók Alapítvány) szervezésében, az MKVM (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum) együttműködésével. A sorozat január 11-én folytatódik. De lássuk csak miről is volt eddig szó? A sorozat keretében eddig három alkalommal három különböző témát jártunk körbe és sokféle tapasztalatra tettünk szert Mácsai Ágnessel (Kulturális értékelés). Az előző bejegyzésben összegeztük a legfőbb szervezési és emberi tapasztalatokat. Most az eddigi beszélgetések tartalmáról számolunk be. Szándékunk az, hogy a találkozások során kimondott gondolatokat és megélt élményeket mindazokkal megosszuk, akik nem voltak jelen, de érdeklődnek, érintettek vagy csak távolról figyelik a múzeumok sorsának alakulását. 2022. október 4-én a szakmai beszélgetés felvezetéseként a programot a múzeumi szerep jól működtetése kapcsán egy Mérés témájú work

Párbeszédben - Van-e és mi az értelme ennek a sorozatnak?

Kép
Párbeszédben - a múzeumi világ szereplői címmel indítottunk öt alkalmas, ingyenes műhelybeszélgetés-sorozatot 2022. október 4-én NKA-támogatással, az MLA (Múzeumok és Látogatók Alapítvány) szervezésében, az MKVM (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum) együttműködésével. A sorozat január 10-én folytatódik. De lássuk csak: milyenek voltak az eddigi alkalmak? A sorozat keretében ez évben három alkalommal három különböző témát jártunk körbe és sokféle tapasztalatra tettünk szert Mácsai Ágnessel (Kulturális értékelés). Ebben a bejegyzésben összegezzük a legfőbb szervezési és emberi tapasztalatokat. Egy következő bejegyzést szánunk az eddigi beszélgetések tartalmi összegzésének. Szándékunk az, hogy a találkozások során kimondott gondolatokat és megélt élményeket mindazokkal megosszuk, akik nem voltak jelen, de érdeklődnek, érintettek vagy csak távolról figyelik a múzeumok sorsának alakulását.   Összegzésünket rendhagyó módon a szervezői élményekkel kezdjük, mert szeretnénk azt a tran

Összejöttünk és ezt üzenjük

Kép
Összejövünk - a múzeumi világ szereplői címmel április 7-én online beszélgetést szerveztünk az érintetti mátrixot körbejáró blogsorozatunk következő lépéseként. A múzeumi világ öt különböző területének képviselői ültek le Zoom-ban egy virtuális asztalhoz, hogy a múzeumokkal kapcsolatos saját véleményüket és tapasztalataikat elmondják. A beszélgetőtársak sokféle háttere lehetőséget adott egy nyitott, gondolkozásra ösztönző eseményre. A közel 30 résztvevő a beszélgetés végén így ítélte meg a hallottakat, melyről alább írunk. A beszélgetés keretezéseként elmondtuk, hogy eltérő élethelyzetből, eltérő meglátással, eltérő véleményekkel gyűltünk össze beszélgetni, nem pedig meggyőzni egymást, sokkal inkább azonban inspirálni, különböző meglátásainkat megosztani. A résztvevőktől a regisztráció során megadott előzetes elvárások megerősítették bennünk, hogy ne egy igazságot keressünk, hanem nyílt beszélgetést indítsunk. A résztvevők így fogalmazták előzetesen, hogy mit várnak a beszélgetéstől:

Összejövünk - a múzeumi világ szereplői

Kép
Ha feltennénk azt a kérdést, hogy kik a múzeum működésének legfőbb szereplői, sokan elsőre három csoportot sorolnának fel: látogatók, munkatársak, fenntartó. Őket említjük a legtöbbször, de még róluk is hiányosak az információink. A múzeumi terület egyáltalán nem csak három szereplőről szól, ennél szerencsére sokkal több partner dolgozik vagy dolgozhatna együtt. Azzal, hogy egy intézmény végiggondolja, hogy milyen lehetőségei vannak az érintetti hálózatának építésével kapcsolatosan, lehetőségeket fedez fel, esélyt kap arra, hogy megvalósíthassa projektjeit, terveit, stratégiáját. Ebből az alapgondolatból kiindulva írtunk a múzeumi érintetti mátrix szereplőiről egy öt részből álló cikksorozatot, amelyek itt olvashatóak: MúzeumOD - Az érintetti mátrixról és Kulturális értékelés - Az érintetti mátrixról A téma folytatásaként most egy online beszélgetést szervezünk az érdeklődők számára, ahol a múzeumi világ öt különböző területének képviselői ülnek le egy virtuális asztalhoz, hogy a múz

Legfőbb szövetségeseink - Hogyan ápoljunk gyümölcsöző kapcsolatot? - az érintetti mátrixról 5.

Kép
Az érintetti mátrix körbejárásának záróepizódjához értünk. Ezúttal az utolsó kvadránst vesszük górcső alá: a legtöbb hatalommal és legmagasabb érdekeltséggel bíró érintetteket nézzük meg. Ide olyan szereplők tartoznak, akiknek egyrészt megfelelni akarunk, másrészt az elismerésükre és támogatásukra maximálisan vágyunk, és szükségünk is van rá. Egészséges működésben mindent elkövetünk azért, hogy ezt megkaphassuk, és ezért ezekbe a kapcsolódásokba fektetünk a legtöbb energiát. Már a bejegyzésünk elején megjegyezzük azonban, hogy ezek a szereplők azok, akik nemcsak a legtöbb meleget, de gyakran a legtöbb ‘hideget’ is kapják tőlünk, legalább is a háttérben. Mivel oly sok múlik a velük való kapcsolódásunk sikerességén, például az intézményünk elismertsége, a munkatársaink fizetése, a stratégiánk támogatottsága, ezért minden támogatás felőlük nagyon nagy hatással van ránk, de ugyanígy nagy hatással van ránk az értelmezésünkben felénk közönyös, vagy minket nem eléggé elismerő fellépésük is. S

Akikre alapozhatunk - az információs bázis - az érintetti mátrixról 4.

Kép
Az előző három bejegyzésben az érdekelti mátrix általános bemutatását követően megmutattuk Ágival, hogy szerintünk kik tartoznak egy múzeum számára a tömeget jelentő, kevés hatalommal és alacsony érdekeltséggel bíró csoportba , illetve kik tartoznak a játéktér markáns meghatározói közé, akiknek érdemes bizonyos szempontból megfelelnünk, azaz az alacsony érdekeltséggel és magas hatalommal rendelkezők csoportjába . Ezúttal a legfőbb információs bázisunk részét képező szereplőket vesszük górcső alá. Ők azok, akik érdekeltsége kimagasló, a múzeum ügye számukra is fontos, ugyanakkor elkötelezettségükkel nem arányos mértékú hatalommal rendelkeznek az intézmény jövője szempontjából. Bárcsak lenne legalább annyi hatalmuk mint elkötelezettségük! De ha nincs, intézményvezetőként, vezetőként mi dolgunk velük, mit érdemes tennünk? Ezt járjuk körbe a szerintünk ebbe a körbe tartozó alábbi szereplők tekintetében: szakterület egyéb szakértői, kutatói, gyűjtői - ide soroljuk azokat, a személyi állom

A megfelelés kényszere - Kiknek és milyen módon kell megfelelnünk? - az érintetti mátrixról 3.

Kép
A cikksorozatunk középpontjában az a kérdés áll, hogy kinek az ügye a múzeum ügye, hogyan azonosítsuk a szereplőket és milyen feladatunk van velük.  Előző cikkünkben  bemutattuk a mátrix első kvadránsát, az alacsony érdekeltséggel és alacsony hatalommal rendelkező érintettek körét. Most egy újabb kvadránst, az alacsony érdekeltséggel és magas hatalommal rendelkezők körét ismertetjük a teljesség igénye nélkül, de a legjellemzőbb érintettek említésével. Ha őszinték vagyunk, ezen csoport tagjaira, vagy intézményünkkel szembeni hozzáállására legtöbbször kifogásként tekintünk. Ezen szereplőkre jellemző, hogy a projektünk vagy a teljes intézmény mindennapi és hosszú távú működése szempontjából is meghatározóak a döntéseik, hiszen működésünk alapjait meghatározó erőforrások vagy azok sorsa felett rendelkeznek. A legjellemzőbb ilyen forrás a pénz, de ide tartozhat például a sajtó ereje is, amely komoly hatással lesz a láthatóságunkra és elismertségünkre. Az ide tartozó érintettek és a mi működ